Ruimtelijke ontwikkeling

Veel gemeenten zijn actief op het gebied van de herontwikkeling van stedelijke gebieden en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Promint heeft voor vele organisaties de subsidiekansen in kaart gebracht en met succes subsidies aangevraagd.