Kernactiviteiten

De werkzaamheden die Promint uitvoert, variëren van het geven van algemeen advies, het verzorgen en managen van complete aanvragen tot het geven van workshops en opstellen van subsidieprogramma’s. Wij hebben de afgelopen jaren vele projecten begeleid. Voor onze werkzaamheden maken wij gebruik van een up-to-date subsidie databank om onze klanten zo actueel mogelijk te kunnen adviseren.

We kunnen onze werkzaamheden clusteren in een aantal kernactiviteiten.

Subsidie Adviseur

In toenemende mate hebben organisaties behoefte aan één aanspreekpunt als het om subsidies gaat. Iemand die snel en ‘to-the-point’ aan kan geven wat er mogelijk is en wat niet. Wij kunnen die rol als ‘huis-adviseur’ prima vervullen omdat wij alle subsidiemogelijkheden (internationaal, nationaal en regionaal) in kunnen zien via onze up-to-date database. Heeft u behoefte aan een deskundig aanspreekpunt, dan kunnen wij die deskundigheid bieden!

Uitvoeren Subsidiescan

Organisaties willen vaak weten welke subsidiekansen er zijn. Het uitvoeren van een subsidiescan of quickscan is dan een prima oplossing omdat een dergelijke scan de opdrachtgever in relatief korte tijd inzicht geeft in de subsidiemogelijkheden voor bepaalde projecten of voor interne bedrijfsprocessen (verduurzaming, scholing, etc.). Op basis van een analyse worden de subsidiemogelijkheden kort en bondig toegelicht in een overzichtelijk rapport. Wij zijn graag bereid om de mogelijkheden voor uw organisatie toe te lichten.

Opstellen Subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen zijn er in vele vormen. Soms gaat het om een eenvoudige procedure en het invullen van een kort aanvraagformulier. In vele gevallen gaat het echter om een uitgebreide aanvraagprocedure met als extra dimensie het aanleveren van een projectplan. Als het om Europese aanvragen gaat dient ook nog rekening gehouden te worden met internationale belangen en cultuurverschillen. Promint heeft veel ervaring in het opstellen van verschillende soorten aanvragen. Wij durven te stellen dat wij experts zijn in het opstellen van grensoverschrijdende aanvragen. Veel aanvragen zijn succesvol ingediend en wij zijn dan ook overtuigd van onze aanpak. Wij leggen u onze aanpak graag uit in een persoonlijk gesprek!

Verzorgen Projectmanagement

Het verzorgen van het projectmanagement van een goedgekeurde subsidieaanvraag is een vak apart. Het vergt niet alleen inzicht in de richtlijnen van het subsidieprogramma maar ook inzicht in het proces van het project waar de subsidie voor is toegekend. Een bijkomend punt is dat in veel EU-programma’s grensoverschrijdende samenwerking een eis is. De projectmanager moet dus een ‘duizendpoot’ zijn die rekening houdt met de belangen van de partners, om kan gaan met cultuurverschillen, talenkennis heeft en begrip heeft voor de EU-procedures en richtlijnen. Dit alles met het doel dat de partners de toegekende subsidie maximaal kunnen benutten. Wij kunnen u uitgebreid informeren over wat de rol van projectmanager inhoudt voor een organisatie.

Workshops en overige activiteiten

Mede op basis van onze jarenlange ervaring met (Europese) subsidies heeft Promint in opdracht een Masterclass Europese Projecten ontwikkeld en begeleid. Wij kunnen op basis van onze ervaring in-huis trainingen of workshops verzorgen om medewerkers wegwijs te maken hoe zij zelf subsidies kunnen aanvragen. Daarnaast hebben wij subsidieprogramma’s en -reglementen opgesteld voor een EU-programma (Leader) en een regionaal subsidieprogramma. Wilt u meer weten over het aanbod cursussen en workshops, klik hier.

Bekijk hier de uitgevoerde projecten