Onze werkwijze

Voor het opstellen en begeleiden van een subsidieaanvraag hebben wij een werkwijze ontwikkeld die eenvoudig en transparant is voor alle betrokken organisaties. Het betreft een stap-voor-stap aanpak die opdrachtgevers ook de mogelijkheid biedt om tussentijds de koers te veranderen.

Idee- en ontwikkelingsfase:

Samen met de opdrachtgever wordt een projectidee uitgewerkt dat aansluit op de doelstellingen en prioriteiten van het betreffende programma.

Aanvraagfase:

Het projectidee wordt vertaald in een vooraanvraag en/of complete subsidieaanvraag. Namens de opdrachtgever(s) of projectpartners stellen wij een volledige aanvraag op.

Managementfase:

Als het project is goedgekeurd en de subsidie is toegekend, kunnen wij namens de partners het projectmanagement verzorgen.

 

1. Idee- en ontwikkelingsfase

Samen met de opdrachtgever wordt een projectidee uitgewerkt dat aansluit op de doelstellingen en prioriteiten van het betreffende programma. Dit idee wordt ook besproken met het programmasecretariaat. Indien het programma dat eist, gaan we in deze fase via ons uitgebreide (internationale) netwerk op zoek naar goede en betrouwbare partners in binnen- en buitenland.

2. Aanvraagfase

In deze fase wordt het projectidee vertaald in een complete subsidieaanvraag. Namens de  opdrachtgever(s) of projectpartners stellen wij een volledige aanvraag op. Wij verzamelen alle noodzakelijke informatie, structureren het project, doen voorstellen voor gezamenlijke activiteiten, management en communicatie en wij maken een complete geïntegreerde begroting. Dit alles vindt plaats in nauwe samenwerking met alle partners.

3. Managementfase

Als het project is goedgekeurd en de subsidie is toegekend, kunnen wij namens de partners het projectmanagement verzorgen. Het traject verloopt van het begeleiden van vergaderingen, het adviseren van de partners tot het uitvoeren van communicatieactiviteiten en het uitwerken van inhoudelijke en financiële tussenrapportages en wijzigingsvoorstellen. Uiteraard kunnen en willen wij u graag in alle fasen van dienst zijn, maar dat is niet altijd noodzakelijk. Dat is mede afhankelijk van de soort aanvraag en de wens van de opdrachtgever om bijvoorbeeld onderdelen zelf uit te voeren (bv. de communicatie).