(Circulaire) Economie

Stimulering van de economie is de afgelopen jaren een belangrijk aandachtspunt voor overheden. Ook wordt het investeren in oplossingen om de circulaire economie op gang te brengen meer en meer een thema. Promint heeft de afgelopen jaren vele organisaties succesvol geholpen met aanvragen en het in kaart brengen van subsidiemogelijkheden.